ปลูกเขา เราได้-ปลูกต้นไม้สร้างป่าให้แผ่นดิน

เชิญชวนชาวสันป่าตอง สร้างป่า สร้างชีวิต เพื่อโลกของเรา ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ปลูกเขา เราได้” ปลูกต้นไม้สร้างป่าให้แผ่นดิน กับ Home@9 สถานที่พักผ่อนแสนอบอุ่น ท่ามกลางธรรมชาติของทุ่งนาและวิถีพื้นบ้านของชาวสันป่าตอง จ.เชียงใหม่

“ปลูกเขา เราได้” คือกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ Home@9 เล็งเห็นความสำคัญของต้นไม้ ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ของโลก ต้นไม้ช่วยลดสภาวะโลกร้อน คืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับพวกเรา และยังประโยชน์อีกมากมาย หากแต่ปัจจุบันต้นไม้ถูกตัดโค่นและหายไปจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะช่วยกันสร้างสิ่งดีๆ คืนให้กับโลกที่เราอยู่อาศัยและพึ่งพาอากาศบริสุทธิ์หายใจ

เพียงง่ายๆ ด้วยการลงแรงปลูกต้นไม้ลงดินคนละต้นสองต้น แล้ววันหนึ่งข้างหน้าต้นไม้ต้นเล็กๆ ที่พวกเราได้ปลูกร่วมกัน จะเติบโตกลายเป็นป่าชุมชน ซึ่งจะยังผลประโยชน์แก่เราและโลกในวันข้างหน้าต่อไป โดย Home@9 ได้จัดเตรียมสถานที่ ต้นไม้ และอุปกรณ์ ไว้ให้แล้ว ขอแค่มือกับหัวใจแล้วมาร่วมกับเรา

นอกจากกิจกรรมปลูกต้นไม้แล้ว ในวันเดียวกันนี้ Home@9 ยังได้มีกิจกรรมน่ารักๆ ทั้งการแสดงสินค้าแฮนด์เมดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งคนที่มาร่วมกิจกรรมยังสามารถนำผลิตภัณฑ์ของท่านมาร่วมออกร้านด้วยได้ ส่วนเวลาเย็นย่ำ มีดนตรีในสไตล์อะคูสติก โดยนักดนตรีมืออาชีพจากในเวียงเชียงใหม่ ที่จะมาบรรเลงให้ทุกคนได้ฟังในบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง

ประโยชน์ของต้นไม้ 10 ประการ

  1. ต้นไม้จะ ช่วยคายออกซิเจนในช่วงกลางวัน ทำให้เราได้อากาศบริสุทธิ์ ซึ่งการได้สูดอากาศบริสุทธิ์ มีผลดีต่อสุขภาพ ของเรา
  2. ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นตัวการให้เกิดภาวะเรือนกระจก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
  3. เป็นร่มเงา บังแสงแดด ให้เกิดความร่มรื่น
  4. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด
  5. พืชผลสามารถนำมารับประทานเป็นอาหาร หรือยารักษาโรคได้
  6. เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เนื่องจากบริเวณรากที่ดูดซับน้ำและแร่ธาตุ เป็นการกัก เก็บน้ำไว้บริเวณผิวดิน
  7. บริเวณรากของต้นไม้ที่ยึดผิวดิน ทำให้เกิดความแข็งแรงของผิวดิน ป้องกันการพังทลายจากดินถล่ม
  8. เป็นแนวป้องกันการเกิดน้ำท่วม เนื่องจากเมื่อเกิดสภาพที่น้ำเกินสมดุล ท่วมลงมาจากยอดเขา จะมีแนวป่า ต้นไม้ ช่วยชะลอความแรงจากเหตุการณ์น้ำท่วม
  9. ลำต้นสามารถนำมาแปรรูปทำประโยชน์ต่างๆ เช่น บ้านเรือน ที่พักอาศัย เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
  10. การปลูกต้นไม้ เป็นการผ่อนคลายความเครียดได้อย่างหนึ่ง

กิจกรรม “ปลูกเขา เราได้” ที่ Home@9 สันป่าตอง (ร้าน Cloud 9 Cafe’)
วัน พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ Home@9 บ้านแม่กุ้งบก ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่